Föreläsningar och seminarier SRP Diabetes seminarier om insulin nanotechnology och immune-microbe interactions tidigt i livet

2023-04-04 14:45 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum, D1012
Ana Teixeira and Petter Brodin
Photo: N/A

Välkommen till två öppna seminarier (på engelska):
Ana Teixeira "Mapping and targeting insulin receptor nanodomains" och Petter Brodin "Immune-microbe interactions early in life".

Poster

Kontakt

Stefan Nobel Projektsamordnare