Föreläsningar och seminarier SRP Diabetes seminarie om sarcomere struktur och pancreatiska beta-celler

2023-06-12 15:30 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum, D1012
Jorge Ruas och Olov Andersson
Photo: N/A

Välkommen till vårt öppna seminarium med: JORGE RUAS “Identification of an E3 ligase necessary to maintain sarcomere structure and mitochondrial function" och
OLOV ANDERSSON “Regeneration of pancreatic beta-cells”. Föreläsningarna ges på engelska.

Poster for seminar

Kontakt

Stefan Nobel Projektsamordnare