Annan Skrivarstuga på NVS – skriv din KI meritportfölj

2023-11-23 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Neo

Som en fortsättning på de karriärdagar vi hade hösten 2022 anordnar vi nu en workshop om hur du skriver din KI meritportfölj. Vi kommer bara att ha en kort introduktion då detta blir en möjlighet för dig att arbeta med din meritportfölj, få hjälp, ställa frågor och få feedback.

Flera personer med lång erfarenhet av att bedöma docentansökningar kommer att vara närvarande för att svara på alla dina frågor:

Professor Gunnar Nilsson (tidigare ordförande docenturnämnden)
Professor Ann Langius-Eklöf (tidigare vice ordförande docenturnämnden)
Professor Maria Hagströmer (GUA)
Professor Eric Westman (bitr/stf prefekt)
Professor Maria Ankarcrona (prefekt)

Om detta evenemang faller väl ut kommer vi att arrangera evenemanget kontinuerligt alternerande mellan KI campus Flemingsberg och KI campus Solna.

Kontakt