Föreläsningar och seminarier ‘SHE talks’- Women empowerment webinars

2021-05-17 18:00 - 19:00 Add to iCal
Online Zoom

'SHE Talks' fokuserar på det bredare temat kvinnors empowerment, där inspirerande kvinnliga individer talar om sin resa.

Info och anmällan på engelska sidan.

Kontakt

Weiyingqi Cui Forskningsingenjör