Annan SFO-V: Rundabord 1 - En lång forskningssatsning – med vilka resultat?

2023-03-22 14:00 - 16:15 Add to iCal
Campus Flemingsberg ANA23, Lokal: S 114

Vi är i gång med den första övergripande rapporten om den kunskap som det strategiska forskningsområdet vård vid KI (SFO-V) byggt upp sedan starten för drygt 10 år sedan:

”Vinster för vården”: Forskningsresultat och klinisk utveckling genom stärkt vårdvetenskap vid Karolinska institutet. En översikt av forskningssatsningen SFO-V under perioden 2010-2022”. Rapporten, som presenteras i höst, ska synliggöra resultaten av hela satsningen, och belysa vår vårdforsknings framsteg och utmaningar – för forskarsamhället såväl som uppdragsgivare/finansiärer och allmänhet.


Vi bjuder in till ett öppet steg i det arbetet, för bästa möjliga rapport. Vi samlar oss till ett produktivt samtal tillsammans med gäster från GPCC i Göteborg och Sophiahemmet Högskola, där vi presenterar preliminära analyser och slutsatser.
Flera kritiska perspektiv är viktiga för kvaliteten och nivån i rapportens analyser, och som vi vill få belysta: Vad är framgång i den vårdvetenskapliga forskningskontexten? Vilka utvecklingslinjer ser vi under denna period? Hur bär vi fram vår egen disciplins resultat? 

Särskilt inbjudna gäster:

Joakim Öhlén, fil.dr., leg. sjuksköterska, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet, föreståndare GPCC.
Mari Lundberg, med.dr. i ortopedi, leg. fysioterapeut, fil.kand. i psykologi, prefekt och professor vid Sophiahemmet Högskola, gästprofessor och medlem av styrgruppen för GPCC.
Maria Josephson, fil.dr. i medicinhistoria, MHK Medicinens historia och kulturarv, Karolinska institutet.

PROGRAM
Kaffe serveras från kl. 13.45!

 

 • 14.00-14.30 – Utvecklingslinjer och tendenser: SFO-V-satsningen under ett drygt decennium
  Staffan Josephsson, direktor SFO-V; Jesper Meijling, samordnare/utredare SFO-V-rapporten
   
 • 14.30-15.15 – Synsätt och strategier i byggandet av vårdforskning: kommentarer 
  Joakim Öhlén, Mari Lundberg, Maria Josephson
   
 • 15.30-16.15 – Den vidare blicken på vårdvetenskapliga resultat: gemensam diskussion

 

Anmälan: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8e73v0vPMk--PaHdoEPAXTklzYUqBUpDka_WQQMLu89UOUJYMzgxSTVHUkpESklLQzNLQ0FITVBDUC4u 

Välkommen – vi ser fram mot att ha dig med i samtalet!
 
Med vänliga hälsningar
Staffan Josephsson, direktor SFO-V 
Jesper Meijling, samordnare/utredare SFO-V-rapporten

Kontakt

Jesper Meijling Projektsamordnare