Föreläsningar och seminarier SFO-V Lunchseminarium: Vårdsyn i framtida strukturer (digitalt)

2022-11-03 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/64217583982

Jesper Meijling om framtidsfrågor och konfliktpunkter i vårdens organisering, miljö och omställning, med utgångspunkt i Meijlings egen forskning och arbete i den statliga vårdbyggnadsutredningen.

Vårdsyn i framtida strukturer
Risker och möjligheter för vårdperspektivet


-Ett digitalt lunchseminarium från Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Lunchseminarium med Fil.Dr. M.Arch Jesper Meijling om framtidsfrågor och konfliktpunkter i vårdens organisering, miljö och omställning, med utgångspunkt i Meijlings egen forskning och arbete i den statliga vårdbyggnadsutredningen.

”Jag har i min forskning särskilt intresserat mig för motstridiga idémässiga utgångspunkter som påverkat vårdens organisation sedan 1970-talet, när ett marknadiserat perspektiv började etableras. Det har lett mig vidare till frågor om vad det gör med vårdbegrepp och arbetssätt, och vilken typ av kunskap som informerar och styr vårdens framtida organisering, byggda strukturer och miljöer.”

Jesper Meijlings avhandling ”Marknadisering” (KTH 2020) behandlar översättandet av marknadiseringens idé från dess teoretiska och generaliserade utgångspunkter i vissa amerikanska universitetsmiljöer till sjukvårdens verksamhetspraktik. Han har som expert i Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (SOU 2021:71) samt för tidskriften Arkitektur arbetat vidare med frågor om vilka idéer och vilken kunskap som influerar och konfigurerar nya vårdmiljöer och -byggnadsstrukturer.

Kontakt

Chris Bengtsson Samordnare