Föreläsningar och seminarier SFO-V föreläsning: TO ACT IN FRONT OF THE STORIES!

2023-03-30 10:00 - 11:00 Add to iCal
Online Zoom
Staffan Josephsson, professor i arbetsterapi vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Cell till Samhälle 2012. Foto: Fotograf Ulf Sirborn

Hur kan narrativ teori och engagemang i berättande vård vara en resurs för tolkning och medskapande i vardagen?

Jag kommer att dra från ramverket för "narrative-in-action" utvecklat av Alsaker och Josephsson med teoretiska resurser från antropologen Cheryl Mattingly och filosofen Paul Ricoeur för att presentera fyra funktioner av "narrative-in-action".

Föreläsningen baseras på Ruth Zemkes föreläsning som hölls vid SSO-konferensen i San Diego den 22 oktober.

Registreringslänk: https://forms.office.com/e/Hg6hv7jmrm 

Föreläsare: Staffan Josephsson

När: Torsdag 30 mars, kl. 10:00-11:00

Var: Zoom (online) - Länken kommer att delas den 29 mars.

Språk: Engelska

• Skapa sociala mötesplatser istället för auktoritetsdominerade möten, genom att identifiera betydelsen av narrativt organiserade meningar för samhörighet och gemenskap när man lever med vårdbehov.

• Skapa möjlighetsutrymmen för öppenhet och förändring, genom att identifiera kreativitet, underhåll och revidering av förmåga, deltagande och identitet när man lever med minskande kapacitet.

• Verktyg för att etablera respekt för sårbarhet och avstigmatisering av hälsorelaterade och sociala skillnader som en grundläggande mänsklig tillstånd när man lever med förändrad kapacitet.

• Motverka avhumaniserande funktioner i vården.

Föreläsningen kommer att inkludera musik framförd av Maria Johansson Josephsson och Birgitta Henriksson.

Välkommen.

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)
https://ki.se/forskning/strategiska-forskningsomradet-vardvetenskap-sfo-v

Kontakt