Föreläsningar och seminarier Sfo Epi-seminarium i biostatistik: Causal effects conditional on post-treatment events

2021-10-13 9:30 Add to iCal
Campus Solna https://ki-se.zoom.us/j/68972714887

Välkommen till SfoEpi:s seminarieserie i biostatistik! Observera att samtliga seminarier hålls på engelska.
Titel: Causal effects conditional on post-treatment events

Talare:

Mats J. Stensrud, MD PhD, Assistant professor of statistics at Swiss Federal Institute of Technology Lausanne

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68972714887

Frågor? Kontakta Erin Gabriel. 

Kontakt

Erin Gabriel Anknuten till Forskning