Föreläsningar och seminarier Seminarium vid Centrum för psykiatriforskning (CPF)

2022-04-05 10:30 - 14:30 Add to iCal
Annan Norra stationsgatan 69, plan 6, 36-salen

Centrum för psykiatriforskning kommer att hålla i två gästföreläsningar den 5 april, av professor Whitlock från Cornell University samt professor Baetens från Vrije Universiteit Brussel.
Båda föreläsningarna ges på Norra Stationsgatan 69, plan 6 i 36-salen, men med olika tider. Det går bra att anmäla sig till båda två, eller bara en av dem.

Titel: Sociala mediers roll för ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa, kl. 10.30 – 12.00

Talare: Janis Whitlock 

Den digitala tidseran har gjort det möjligt med sociala interaktion och kunskapsinhämtning som inte tidigare liknar något som är känt i den mänskliga historian. Behovet är stort för att få en fördjupad förståelse för sociala medier och dess betydelse för ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa.

Dagens gästföreläsare professor Whitlock från Cornell University kommer under sin föreläsning att fokusera på att sammanfatta sociala mediers påverkan, utveckling och välbefinnande för ungdomar och dess psykiska hälsa.

Titel: Effektiv behandling av ickesuicidalt självskadebeteende med familjeterapi, kl. 13.00 – 14.30

Talare: Imke Baetens 

Även om de flesta evidensbaserade behandlingar för ickesuicidalt självskadebeteende huvudsakligen är individfokuserade, har systembaserade behandlingar uppmärksammats mer på senaste tiden på grund av det starka sambandet mellan ickesuicidalt självskadebeteende och interpersonella faktorer.

Behandlingsprotokoll med en stark familjekomponent verkar vara särskilt effektiva för att lyckas med behandling för ickesuicidalt självskadebeteende. Gästföreläsare professor Baetens från Vrije Universiteit Brussel kommer att presentera en översikt över protokoll för befintliga familjebehandlingar som är lämpliga för behandling av ickesuicidalt självskadebeteende. Under föreläsningen kommer även några av de förmodade behandlingsmekanismerna i dessa behandlingar belysas.

Kontakt

Sofia Sjögren Administratör