Föreläsningar och seminarier Seminarium "The problem of power analysis in fMRI studies"

2021-05-18 13:00 Add to iCal
Online

MR Centrum vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, kommer under våren 2021 hålla en seminarieserie med fokus på functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). Seminarierna kommer hållas av Peter Fransson.

Den avsedda publiken är alla forskare som har intresse av experimentell design, datamodellering och analys av fMRI-data. Syftet med seminarierna, som är tänkt att hållas 2 till 3 gånger per termin, är att tillhandahålla ett forum för en öppen diskussion om metodologiska aspekter av fMRI-analys samt att ge forskare möjlighet att presentera / diskutera sina egna fMRI-forskningsprojekt. där feedback och support ges i ett användarvänligt forum.

Varje seminarium börjar med en presentation av ett fMRI-relaterat ämne eller en metodologiskt orienterat fMRI-artikel, följt av en öppen diskussion.

Det första seminariet kommer att äga rum på Zoom tisdagen den 18 maj kl 13.00.

Ämnet för detta seminarium är: The problem of power analysis in fMRI studies.

Om du är intresserad av att delta, vänligen skicka ett mejl till Peter Fransson på peter.fransson@ki.se så får du en zoomlänk.

Du är också välkommen att e-posta förslag på fMRI-relaterade frågor i förväg som du vill diskutera under seminariet eller om du vill ge en kort presentation om någon aspekt av din studie som du vill få feedback på.

Varmt välkommen,

Peter Fransson

Kontakt