Föreläsningar och seminarier Seminarium: Registrering och rapportering av läkemedelsprövningar på människor

2021-06-16 13:30 - 15:30 Add to iCal
Zoom Online
LU webinar

EU skärper reglerna och förfarandena för öppenhet i läkemedelsprövningar. Lunds universitet (LU) har startat ett proaktivt initiativ tillsammans med Cochrane Sverige för att öka medvetenheten om vikten av registrering och rapportering av kliniska prövningar. LU och Cochrane Sverige håller ett seminarium om läkemedelsprövningar med nyckeltalare från KI, LU, Skånesjukhuset och Berlininstitutet. Seminariet kommer att hållas på engelska. För att registrera dig kontakta: shai.mulinari@soc.lu.se

Kontakt

Tony Durkee