Föreläsningar och seminarier Seminarium: Professor Eric Benchimol

2022-02-11 10:00 - 11:00 Add to iCal
Campus Solna Föreläsningssal Atrium och zoom https://ki-se.zoom.us/j/66878175223

Talare: Professor Eric I. Benchimol, Department of Paediatrics, University of Toronto
Titel: Insights into the Epidemiology and Burden of Inflammatory Bowel Disease

Eric Benchimol är barngastroenterolog och professor vid Hospital for Sick Children i Toronto Canada. Han är ordförande för Canadian Gastro-Intestinal Epidemiology Consortium (CanGIEC), som bedriver forskning inom epidemiologi, läkemedelsbehandling och vårdbehov hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom - hans forskargrupp använder då rutin-data från vården.

Just att använda rutin-data är ett av Benchimols huvudintresse och han är en av forskarna som leder arbetet med  the RECORD Steering Committee, en internationell group som arbetar för att höja kvaliteten inom epidemiologisk forskning baserad på data insamlade i vården.

Välkommen att lyssna på plats i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Solna eller via zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66878175223

Kontakt