Föreläsningar och seminarier Seminarium om Skörhet (Frailty) – Biologiskt Åldrande

2024-03-20 13:30 - 15:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg S 102 Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg, Huddinge

I dagens forskningssammanhang är åldrande och skörhet centrala ämnen, men det finns fortfarande oklarheter kring hur skörhet ska definieras och mätas i kliniska studier. Detta seminarium syftar till att belysa dessa frågor och presentera aktuell kunskap om skörhet, dess definitioner och modeller, samt metoder för att bedöma skörhet i kliniska studier.

Ett äldre par som håller om varandra.
Ett äldre par som håller om varandra. Foto: Pixabay – AI-genererad.

Bakgrund: Dagens forskning fokuserar mycket på åldrandet och skörhet (och biologisk ålder). Det finns dock frågor om hur skörhet ska definieras och mätas i kliniska studier, och vilka instrument/mätmetoder som på ett säkert (och enkelt) sätt kan mäta skörhet och identifiera förändring i interventionsstudier.

Syfte: Seminariet syftar till att presentera aktuell kunskap om begreppet skörhet, definitioner och modeller samt exempel på metoder att bedöma/mäta skörhet i kliniska studier.

Språk: Aktiviteten ges på svenska.

Registreringslänk: https://forms.office.com/e/tmu66Jg9Zg

Program:

13.30  Inledning och presentation
            Anne-Marie Boström & Susanne Guidetti 

13.35  Skörhet som en proxy för biologiskt åldrande 
             –  en översikt över utvecklingen av skörhetsbegreppet
            Tommy Cederholm 

13.55  Rockwoods modell av skörhet - exemplet Clinical   Frailty Scale 
             Utveckling och användning i klinik, forskningsstudier  och kvalitetsregister
             Niklas Ekerstad

 14.10  Tilburg Frailty Indicator  Utveckling och användning i Europa och Sverige 
              Amelie Lindh Mazya

 14.25  Bensträckare

 14.30  Diskussion med seminariedeltagare
              Anne-Marie Boström & Susanne Guidetti    

 15.00  Avslutning av seminarium/workshop
              Anne-Marie Boström & Susanne Guidetti

Kontakt

Anne-Marie Boström Universitetslektor/Sjuksköterska