Föreläsningar och seminarier Seminarium med Ryan McCreery

2021-06-15 16:00 - 17:00 Add to iCal
Online Via Zoom

Quantifying auditory experience in children with hearing loss

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62855162413

Ryan McCreery är forskningschef vid Boys Town National Research Hospital där han också är chef för laboratoriet för Hörsel, Perception och Kognition.

Ryan ansvarar för mer än 30 laboratorier fördelat på 7 centra i Boys Towns forskningsprogram. Ryans egen NIH-finansierade forskning undersöker perceptuella och kognitiva faktorer som påverkar perception och bearbetning av språk hos barn och vuxna med hörselnedsättning som använder hörapparater.

 

Kontakt

Filip Asp Anknuten till Forskning