Föreläsningar och seminarier Seminarium med Academic Pride: Transpersoners rättigheter, demografi och tillgång till vård i Sverige från 1972 till idag

2024-07-31 11:00 - 11:45 Add to iCal
Annan Stockholm Pride House, Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget

Hur har situationen för transpersoner i Sverige förändrats, eller förblivit densamma, under de senaste 50 åren? Kom och hör vad vi har lärt oss från aktuell forskning och diskutera hur vi kan använda denna kunskap för att främja transpersoners rättigheter.

Logotyp Academic Pride
Logotyp Academic Pride Foto: N/A

Vid detta seminarium får du en översikt över demografin för transpersoner som får könsbekräftande vård i Sverige – antal personer, ålder och inkomster – från 1970-talet fram till idag. Vi fokuserar särskilt på geografiska skillnader i tillgång till vård och effekterna av att steriliseringskravet avskaffades 2013.

Seminariet kommer att inledas med en presentation som följs av diskussion och frågor från publiken.

Talare: 

Ylva Moberg och Lucas Tilley, ledande experter på demografin för HBTQ-populationer i Norden. De är en del av GAINS, en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Stockholms universitet.

Seminariet hålls på engelska och kommer att modereras av Roh Petas, jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsstrateg vid KTH.

Seminariet är en del av KI:s och nätverket Academic Prides aktiviteter i samband med Stockholm Pride, och kommer att hållas i Pride House. Plats och datum kommer att uppdateras på denna sida. 

Om Academic Pride

Academic Pride är ett samarbete mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer. I år deltar förutom KI även KTH, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Handelshögskolan. Syftet är att synliggöra vikten av hbtqia+ frågor hos lärosätena, både vad gäller forskning och undervisning och vad gäller inkluderande arbets- och studiemiljöer.  

Gå med Karolinska Institutet och Academic Pride i Stockholms Prideparad 2024

Så kan du jobba hbtqi-inkluderande 

KI arbetar för att förebygga diskriminering och trakasserier för bland andra hbtqi-personer genom lika villkorsarbetet, ett arbete för en inkluderande arbets- och studiemiljö avseende hela diskrimineringslagen.  

Tre tips för att arbeta hbtqi-inkluderande: 

  • Öka dina kunskaper om hbtqi-personers livsvillkor – det finns flera webbutbildningar och forskning om hbtqi-frågor.  
  • Använd ett språk som inkluderar hbtqi-personer och ställ öppna frågor och möjliggör öppenhet.  
  • Reflektera kring vilka normer som påverkar dig och antaganden du gör kring kön och sexualitet.  

Fördjupa dina kunskaper inom hbtqi-inkludering

Webbutbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande

Rapport och guide: Hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö

Kontakt