Föreläsningar och seminarier Seminarium kring en Smittfri Vård

2019-11-08 12:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum hörsal 1, Solnavägen 9, Solna

Projektet Smittfri Vård bjuder in till ett seminarium kring att bryta smittvägar för vårdrelaterade infektioner samt hur olika professioner kan samverka kring kvalitetsförbättring och utmaningsdriven innovation.

Målgrupp

Hälsö- och sjukvårdspersonal samt myndigheter och företag som arbetar med infektionsprevention.

Seminariet inleds med en enkel lunch och drar sedan igång med presentationerna kl. 13:00. Dagen är kostnadsfri, men föranmälan krävs och antalet platser är begränsat.

Anmälan

Anmälan görs via länk: https://survey.ki.se/Survey/16996

Program

Talare del 1 - 13:00-14:30

Agneta Richter-Dahlfors, Professor och chef, Swedish Medical Nanoscience Center, Karolinska Institutet
Forskning för Samhällsnytta

Josefin Seth Caous, Fil. Lic. Mikrobiologi, RISE
Smittfri Vård - ett forskningsprojekt med fokus på att bryta smittvägar

Birgitta Lytsy, MD, PhD, Specialistläkare vårdhygien, Uppsala Universitetssjukhus
Är det möjligt att bedriva en evidensbaserad smittfri vård?

Peter Grant, PhD, ortopedkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Analys och intervention av luftburna smittvägar

Jonas Andersson, Vice President Global Product Management, Getinge
Affärsmodeller för smittfri vård

Henrik Malchau, MD, Professor, Verksamhetsområde ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhus
Kvalitetsregisterdata – potential för vetenskapliga studier

FIKA MED MINGEL - 14:30-15:00

Talare del 2 - 15:00-16:00

Håkan Hagström, Head of Design, Arjo
Hygienisk design inom medicinteknik

Ferdinand Choong, PhD, Swedish Medical Nanoscience Center, Karolinska Institutet
Biofilm occurrence in nature and healthcare associated environments

Thomas Lööw, VD, LifeClean
Vägen till att få göra en produktutvärdering på sjukhus

Per Englund, Senior Innovation Manager och projektledare VRI Proaktiv
VRI Proaktiv – IT-stöd för att minska vårdrelaterade infektioner

Kontakt

Josefin Seth Caous
Telefon: 010-516 59 96
E-post: josefin.caous@ri.se

Detta seminarium arrangeras av Karolinska Institutet i samarbete med RISE.

Kontakt

Linda Thörn Verksamhetscontroller
08-524 873 01