Föreläsningar och seminarier Seminarium KI:s etikråd om forskning med försöksdjur på KI

2024-03-25 10:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Andreas Vesalius, entréplan i Berzeliuslaboratoriet, Berzelius väg 3, Solna
Forskning med försöksdjur på KI
Forskning med försöksdjur på KI. Foto: Katarina Cvek.

Välkomna till seminariet om ”Forskning med försöksdjur på KI. Nutida och framtida verksamhet i relation till etik och djurvälfärd” som arrangeras av KI:s etikråd och KI:s djurskyddsorgan.

Under seminariet kommer Jane Hurst (Liverpool, Storbritannien) att presentera de senaste rönen om vikten av stressfri hantering av djur. Vi kommer att diskutera forskning på försöksdjur som genomförs på KI och belysa värdet av sådan grundläggande forskning och nytta för dagens samt framtida patienter. Vi kommer även att fokusera på djurens välbefinnande och varför det är extremt viktigt att hålla och hantera försöksdjur på bästa möjliga sätt. Under panelsessionen avser vi att diskutera kring tänkbara utvecklingslinjer för medicinsk forskning med försöksdjur.

Moderator är Katarina Cvek, Agronomie doktor,  SLU samt ledamot i KI:s etikråd. 

Anmälan
För deltagande på plats krävs att du föranmäler dig. Skicka din anmälan via till Sara Sigsjö via epost: sara.sigsjo@ki.se.

För deltagande via Zoom använd länken.