Föreläsningar och seminarier Seminarium KI:s etikråd: Är det etiskt och vetenskapligt försvarbart att genomföra djurförsök?

2023-10-26 10:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna George och Eva Klein-salen, Biomedicum, Solnavägen 9
Zebrafiskar
Närbild av zebrafiskar. Foto: Lars Bräutigam

Om djurförsök är etiskt försvarbara och vetenskapligt berättigade är en fråga som ständigt diskuteras.

Diskussionen har ytterligare accentuerats då EU-parlamentet  i september 2021 röstade för en resolution som uppmanar EU-kommissionen att upprätta en handlingsplan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning.

Karolinska Institutets etikråd bjuder in till ett seminarium för att diskutera djurförsök.

Målgrupp för seminariet är KI:s studenter och medarbetare samt intresserad allmänhet.

Seminariet hålls på engelska och kommer att streamas och tillgängliggöras i efterhand. Seminariet textas till såväl svenska och engelska.

För fysiskt deltagande krävs föranmälan via epost.

Kontakt

Sara Sigsjö Samordnare