Disputationer Seminarium inför disputation: Ralph MacKinnon

2021-09-07 14:00 - 15:30 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till Ralph MacKinnons "Seminarium inför disputation" tisdagen den 7 september 2021 via Zoom.

Anslut via Zoom

Maila till Per Palmgren eller Ralph MacKinnon om du planerar att närvara samt för att få avhandling och mer information.

Titel

"From In-Situ Simulation to Beyond: Improving Paediatric Trauma Care."

Författare

Ralph MacKinnon, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Terese Stenfors, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Bihandledare

Ulrica von Thiele-Schwarz, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Karin Pukk-Härenstam, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Kontakt

Ralph Mackinnon Anknuten till Forskning