Annan Seminarium inför disputation - Erica Rothlind

2020-12-01 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online Online via Zoom

Välkommen till Erica Rothlinds seminarium inför disputation tisdagen den 1 december 2020. Mötet hålls digitalt via Zoom.

Anslut via Zoom

Maila Erica Rothlind om du vill närvara så skickar hon avhandling, Zoom-länk och mer information.

Titel

"Overlooking health acculturation – a grounded theory study illustrating the complexity of intercultural consultation in Swedish primary care."

Författare

Erica Rothlind, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Solvig Ekblad, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Uno Fors, Stockholms Universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap

Helena Salminen, Karolinska Institutet, Institutionen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Per Wändel, Karolinska Institutet, Institutionen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kontakt

Erica Rothlind Anknuten till Undervisning/handledning