Annan Seminarium inför disputation: Emma Granström

2021-03-02 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online Online via Zoom

Välkommen till Emma Granströms seminarium inför disputation tisdagen den 2 mars 2021 kl 15-16.30.

Anslut via Zoom

Maila Emma Granström om du vill närvara så skickar hon avhandling, Zoom-länk och mer information.

Titel

"From patient to person – Perspectives on the role of quality data, patient experience and patient involvement in the improvement of chronic care."

Författare

Emma Granström, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Monica Nyström, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Mats Brommels, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Johan Hansson, Folkhälsomyndigheten, Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling

Helena Hvitfeldt, Norrtälje Sjukhus, FoUU

Kontakt

Emma Granström Anknuten till Forskning