Disputationer Seminarium inför disputation: Amina Guenna Holmgren

2023-05-24 13:00 - 16:00 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till Amina Guenna Holmgrens seminarium inför disputation.

Anslut via Zoom

Använd Zoom-länk

Mötes- ID: 699 0705 8645 

Seminariet kommer att hållas på svenska!

Titel

"Ethical and clinical aspects of restraint in neurosurgical care."

Författare

Amina Guenna Holmgren, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Niklas Juth, Professor, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet

Bihandledare

Ann-Christin von Vogelsang, Adjungerad adjunkt, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Anna Lindblad, PhD, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Kontakt