Disputationer Seminarium inför disputation: Agnes Elmberger

2021-09-22 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till Agnes Elmbergers "Seminarium inför disputation" onsdagen den 22 september 2021 via Zoom och rum Insikten

Anslut via Zoom

Maila till Agnes Elmberger om du planerar att närvara (och få Zoomlink) samt för att få avhandling och mer information.

Titel

"Tying the knot between faculty development and educational change in clinical settings"

Författare

Agnes Elmberger, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Klara Bolander Laksov, Stockholms Universitet

Bihandledare

Erik Björck, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Juha Nieminen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Matilda Liljedahl, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet

Kontakt

Agnes Elmberger Assistent Klinisk