Föreläsningar och seminarier Seminarium "Increasing the Awareness of Neurodiversity in Academia"

2021-10-07 15:00 Add to iCal
Online

Widerströmska "Equal Rights Network", som består av representanter vid institutionerna LIME, GPH, CNS och KBH, har nöjet att bjuda in dig till följande seminarium.

Titel: Increasing the Awareness of Neurodiversity in Academia

Talare: Professor Sara Rankin, Imperial College London, England 

Man refererar emellanåt människor med dyslexi, dyspraxia, autism eller ADHD (specifika inlärningssvårigheter) till personer med neurodiversitet eller neurologisk mångfald.

Professor Rankin kommer under sin föreläsning diskutera styrkor respektive svagheter i samband med att ha neurologisk mångfald och hur det påverkar studenters inlärningsförmåga samt personal på arbetsplatsen i en akademisk kontext. Hon kommer även att förklara på vilket sätt dyslexi gör henne till en utmärkt forskare och hur företag idag inser värdet av neurodiversitet på arbetsplatser.

 

Föreläsningen kommer att hållas på engelska. 

Kontakt