Föreläsningar och seminarier Seminarium i hälsoekonomi ett samarbete med University of Zurich och Zurich University of Applied Sciences (ZHAW)

2023-03-30 till
2023-03-31 Add to iCal
Online
dekorativ bild
Foto: People illustrations by Storyset

PUF-V organiserar ett tvådagars online seminarium om Hälsoekonomi tillsammans med PhD Programme in Care and Rehabilitation Sciences vid University of Zurich and the School of Health Sciences at Zurich University of Applied Sciences (ZHAW).

Seminariet är öppet för alla doktorander, liksom studiemomenten som är riktade mot doktorander. Aktiviteten ger tillfälle för nätverkande med studenter från Zurich University och ZHAW.

Om hälsoekonomi:

I många länder är hälsoekonomi en standard för beslutsfattande inom hälsovård. Därför behöver framtida hälsoyrkesutövare ha en grundläggande förståelse för olika typer av kostnadseffektivitetsanalyser, grundläggande metoder för kostnadsberäkning, utfall, osäkerhet och brister i tillvägagångssätten. Under det här 2-dagars seminariet kommer deltagare att ha möjlighet att tillämpa lärdomar från föreläsningar i handledda sessioner.

 

Anmälningsformulär: 

https://forms.office.com/e/QWmC3FSRJx (deadline den 28e februari kl. 23:59) 

 

 

Program:

Dag 1 – den 30 mars, 2022


10:00 - 12:00 - Öppen föreläsning: Vad är hälsoekonomi och vad är det inte? Fokus på format, kostnad och ovisshet. 


Deltagarna får lära sig varför vi lär oss hälsoekonomi och exponeras för basbegrepp så som möjlighetskostnader, format för hälsoekonomiska analyser så som kostnadseffektivitet eller kostnadsfördelsanalyser. Dessutom tillkommer osäkerhetsfaktorn och metodologiska krav att presentera ovisshet i hälsoekonomiska analyser.


LUNCH  


13:00 - 14:00 - Introduktion i att läsa hälsoekonomiska studier  
Studenterna lär sig basbegrepp i en pålitlig hälsoekonomisk analys och hur man kan uppnå hälsoekonomiska analyser som är metodiska, gedigna och väl genomförda. De får möjligheten att använda checklistor över utvalda dokument. 


14:00 - 16:00 - Grupparbeten


Studenterna jobbar i grupper med hälsoekonomiska papper, och använder sig av ramverk där de utvärderar och sammanfattar hälsoekonomiska studier. 


16:00 - 17:00 - Rapportering av resultat, tid för frågor.  

 

Dag 2 – den 31 mars, 2022


9:00 - 10:00 - Öppen förläsning: Livskvalite och mätning av kvalitetsjusterade livsår eller QALYs (Quality-Adjusted Life Years) Kvalitetsjusterade livsår är ett mätresultat som används brett inom hälsoekonomi. De har vissa styrkor men även metodologiska och etiska svagheter. Studenterna kommer att lära sig mätmetoden och hur man får fram kvalitetsjusterade livsår eller QALYs.  

10:00 - 12:00 - Grupparbeten - studenterna jobbar i grupp med pros och cons när det gäller QALYs. 


12:00 - 12:30 - Rapportering av resultat, frågor.  


LUNCH  


13:30 - 16:30 - Här får studenterna öva på vad de lärt sig praktiskt utan att jobba i grupp. 


Efter en kort introduktion i hur man gör, får deltagarna data och kan göra viss programmering under ledning av handledare Christina Tzogiou från Winterthur Institute of Health Economics, School of Management and Law at ZHAW (Zurich University of Applied Sciences).

 

Mål med aktiviteten:


Efter seminariet kommer deltagarna att ha baskunskaper i principerna för hälsoekonomiska analyser liksom av dess svagheter. Deltagarna kommer att veta hur man integrerar resultat i beslutsfattande och de kommer att kunna känna igen vilken relevans checklistornas beståndsdelar har som bas för grundliga hälsoekonomiska analyser. Deltagarna kommer även att införskaffa basala idéer om hur de ska utföra en hälsoanalys med genom programmet excel.


Generella läromål:

  • Att känna sig bekväm med forskningsmetodologi generellt och metoderna i detta specifika område 
  • Att kunna uppvisa intellektuellt oberoende och disciplinär rättskaffenhet liksom förmågan att bedöma forskningsetik 
  • Att uppvisa specialinsikter i möjligheterna och begränsningarna av forskning, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används

 

Seminarieledare:

Prof. Andreas Gerber-Grote, MD; professor of Health Economics and Health Services Research at Zurich University of Applied Sciences and adjunct professor of Epidemiology at University of Zurich; past head of the health economics unit at the German (National) Institute for Quality and Efficiency in Health Care, Cologne.


Christina Tzogiou; research fellow at the Winterthur Institute of Health Economics, Zurich University of Applied Sciences.

Kontakt

Chris Bengtsson Samordnare