Föreläsningar och seminarier Seminarium: Gästföreläsningar inom fältet EEG/MEG -Professor Fernando Maetsu och Ricardo Bruna

2023-10-18 9:00 Add to iCal
Campus Solna Petrensalen, Nobels väg 12B, 17165, Solna

Professor Fernando Maestu, direktör för centrum för kognitiv neurovetenskap och beräkningsneurovetenskap, Madrid, Spanien, och hans kollega, biträdande professor Ricardo Bruna, är inbjudna att presentera sitt gedigna arbete inom EEG/MEG samt diskutera och inspirera till samarbete med institutioner på KI (CNS, Neuro, NVS).

Fernando Maestu och hans kollegor har gjort betydelsefulla framsteg inom AD och MCI-forskning med hjälp av EEG- och MEG-metoder. Fernando och Ricardo kommer att hålla varsin föreläsning onsdagen den 18 oktober med start 09.00 (Ricardo) respektive kl 10.00 (Fernando) - båda i Petrensalen, Solna.

Ricardos föreläsning: "How to estimate brain synchronization from neurophysiological data" kommer att tilltala en mer specialiserad publik som är intresserad av praktisk analys av MEG/EEG-dataanalys av synkronisering.

Fernandos föreläsning: "Hypersynchronization as a MEG biomarker for tracking AD continuum" tilltalar en bredare publik inom området hjärnavbildning, MEG, kognitiv funktion och neurodegenerativa sjukdomar - de med intresse av MEEG och AD/MCI i synnerhet.

Ett stort antal åhörare och intressenter inom forskningsområdet anser professor Fernando Maestu vara en mycket skicklig forskare och en utmärkt och inspirerande föreläsare. För de som potentiellt är intresserade av kognitiv funktion och inspelning och analys av MEG/EEG-data vid neurodegenerativa sjukdomar är de två föredragen en utmärkt kombination.

 

Abstrakt "How to estimate brain synchronization from neurophysiological data":
Hjärnsynkronisering, eller funktionell konnektivitet, har under de senaste åren blivit den metod som föredras för att studera hjärnaktivitet, särskilt när man arbetar med patologiska tillstånd som AD. Denna ökade popularitet har till stor del gynnats av den ökade beräkningskraften. Trots detta kan uppskattningen av källrumsaktivitet och motsvarande funktionell konnektivitet lätt uttömma ett laboratoriums beräkningsresurser, särskilt när man arbetar med stora datamängder. I detta föredrag kommer vi att presentera de val som gjorts, från rådata till den slutliga jämförelsen av funktionella konnektivitetsmatriser, för att uppnå konsekventa resultat på ett snabbt och effektivt sätt.

Abstrakt "Hypersynchronization as a MEG biomarker for tracking AD continuum":
Under de senaste åren har studien av hjärnans funktionella nätverk som härrör från EEG/MEG som en biomarkör för att spåra förändringarna över Alzheimers sjukdom (AD) kontinuum, fått allt mer uppmärksamhet. Detta beror främst på att metoden inte är invasiv, att det är möjligt att utföra flera inspelningar på varje patient, att den är tillförlitlig och att den är effektiv för att utvärdera effekten av olika typer av interventioner. I detta föredrag kommer vi att visa specifikt hur hypersynkroni i de funktionella nätverken kan vara en robust biomarkör för att spåra de olika stadierna av sjukdomen, för att förutsäga vilka av MCI-patienterna som kommer att utveckla demens, hur det är korrelerat med klassiska proteinbiomarkörer och hur det moduleras av livsstil och kognitiva interventioner. Potentiella patofysiologiska grunder för hypersynkroni kommer också att diskuteras.