Föreläsningar och seminarier Seminarium, Forskningsetik för humaniora, Håkan Salwén

2019-08-26 14:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Centre for Healthcare Ethics, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, plan 3

Frågor om forskningsetik har blivit allt mer angelägna också för humanistiska ämnen. Hur ska humanisten förhålla sig till forskningsresultat med bäring på ideologiska och politiska frågor? Bör resultatens eventuella politiska implikationer vägas in i valet av forskningsämne, och i så fall, hur påverkas teoretiska och metodologiska utgångspunkter?
Håkan Salwén är docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, och har skrivit boken Forskningsetik för humaniora (2018).

Seminariet inleds med en längre presentation av boken Forskningsetik för humaniora, och de etiska dilemman och problem som möter den humanistiskt inriktade forskaren. I boken diskuteras vetenskapens mål, etikprövningar, normer och humanistisk forskning men också den humanistiska forskningens värde. Olika perspektiv på forskarens roll; vad ska forskaren vara, samtidsanalytiker eller oberoende expert?, lyfts också fram. 
Efter presentationen följer en fri diskussion kring bokens teman och de problem den adresserar. 

Seminariet arrangeras av Enheten för medicinens historia och kulturarv och Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, och är en del i en pågående seminarieserie på temat medicinsk humaniora. 

Kontakt

Maria Josephson Handläggare