Föreläsningar och seminarier Seminarium: Att ansöka om disputation

2020-05-27 16:00 Add to iCal
Annan Zoom-seminarium

Disputationskommittén välkomnar doktorander som snart ska disputera till ett Zoom-seminarium om vad som bör beaktas under disputationsprocessen.

Seminariet äger rum onsdagen den 27 maj kl. 16.00 – 17.00. På seminariet kommer ordförande i Disputationskommittén Mia von Euler att prata om kraven för att disputera, om hur disputationsansökan förbereds och hur man går tillväga för att hitta en lämplig betygsnämnd och opponent.  

För att kunna ta del av seminariet som kommer att sändas via Zoom, behöver du registrera dig med en e-postadress. 

Anmäl dig här

På seminariedagen

  • Om du har registrerat dig, kommer du att få ett e-postmeddelande med Zoom-länken till seminariet, cirka 15 minuter före starttid.
  • Du ska delta i Zoom-seminariet utan video och mikrofon. Vi ber dig att behålla det på det sättet såvida inget annat anges under seminariet.
  • Du kan ställa frågor i chatten, adressera dem till värden och inte "Alla".

Kontakt

Sofie Petersson Handläggare