Föreläsningar och seminarier Seminarium: Att ansöka om disputation

2019-05-23 15:45 - 17:00 Add to iCal
Campus Solna Föreläsningssal Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, Solna

Disputationskommittén välkomnar doktorander som snart ska disputera till ett seminarium om vad som bör beaktas under disputationsprocessen. Seminariet äger rum torsdagen den 23 maj 2019 kl 15.45 – 17.00 i föreläsningssalen Andreas Vesalius på Berzelius väg 3 i Solna. På seminariet kommer ordförande i Disputationskommittén Erik Sundström att prata om kraven för att disputera, om hur disputationsansökan förbereds och hur man går tillväga för att hitta en lämplig betygsnämnd och opponent. Seminariet inleds med kort information om tryckeri för avhandlingar.

Ingen föranmälan.

Dokument