Föreläsningar och seminarier Seminarieserie om hälsolitteracitet: "Health Literacy and migration health"

2022-05-03 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/65927402820)

I det fjärde seminariet i serien tar vi del av initiativ och forskning om hälsolitteracitet som riktar sig till eller inkluderar migranter i Sverige. Seminariet hålls på engelska.

Titel

"Health Literacy and migration health"

In the first part of the seminar, we will take part of Health Literacy initiatives and research on Health Literacy that is aimed at or includes migrants in Sweden. In the second part of the seminar, we will go through what challenges exists, and what is important to keep in mind when conducting Health Literacy research among/with migrants. In the third part of the seminar, information will be given about which versions of the Functional Health Literacy Scale (S-FHL Scale) and the Communicative- and Critical Health Literacy Scale (C&C HL Scale) that are available in Sweden and how those have been validated and used.

Föreläsare/talare

Josefin Wångdahl, anknuten till Sektionen för Aging Research Center/NVS/KI (även seminarieledare).

Josefin Wångdahl forskar om hälsolitteracitet, migration och hälsa. Hon är projektledare för flera forskningsprojekt som fokuserar på hälsofrämjande insatser för migranter med flyktingbakgrund. Josefin undervisar och förläser om hälsolitteracitet både inom och utanför universitetet. Hon är svensk forskarrepresentant i det europeiska hälsolitteracitetsnätverket M-POHL och kommitéemedlem i The International Health Literacy Association (IHLA). Josefin driver den svenska sidan om hälsolitteracitet.

Via Zoom

Delta vid seminariet via Zoom (länk)

Kontakt