Föreläsningar och seminarier SciLifeLab Science Summit 2020: Genomics of Biodiversity and Evolution

2020-05-05 9:15 - 17:00 Add to iCal
Annan Aula Magna, Stockholms universitet

Vid årets Science Summit utforskas användningen av genomik för att lära sig om livets mångfald. Huvudtalarna Federica Di Palma, Richard Durbin, Ludovic Orlando och Stephen Wright kommer att dela med sig av sina tankar kring hur genomstudier kan tillämpas på allt från växter och ryggradsdjur till hela ekosystem.

I en era som karakteriseras av utrotning och förändrade habitat är det avgörande att förstå den biologiska mångfalden på vår planet och de evolutionära processer som genererar den.

Genomsekvensering har möjliggjort många insikter i detta, och när sekvenseringsteknologier förbättras möjliggörs mer högkvalitativ analys av genetisk mångfald. Detta har resulterat i ett antal ambitiösa projekt som Earth BioGenome-projektet, där svenska forskare och SciLifeLab är involverade.

Lyssna på Federica Di Palma, Richard Durbin, Ludovic Orlando och Stephen Wright som kommer att dela med sig av sina tankar kring hur genomstudier kan tillämpas på allt från växter och ryggradsdjur till hela ekosystem.

Det kommer också att finnas gott om tid till diskussioner och mingel.
 

Anmälan senast: 17 april