Föreläsningar och seminarier Samvård vid kronisk sjukdom - inspirationsdag för att vårda, forska och utveckla tillsammans

2020-11-12 10:00 - 15:00 Add to iCal
Online Digitalt event via Zoom, länk skickas ut till anmälda deltagare 1 vecka före eventet.

Välkommen till en inspirationsdag som är en del av forskningsprogrammet "Samvård vid kronisk sjukdom" vid Medical Management Centrum (MMC), LIME, den 12 november 2020. Eventet sker digitalt via Zoom.

Partnerskap mellan patienter, deras anhöriga, kliniker och forskare blir allt mer en självklarhet i utvecklingen av god vård och hälsa, särskilt för och med personer som lever med kroniska tillstånd.

Samvård (co-care på engelska) beskriver ett nytt tanke- och arbetssätt för hur patienter och vårdpersonal kombinerar sina resurser för att uppnå bästa möjliga hälsa.

Denna digitala inspirationsdag är en del av forskningsprogrammet Samvård vid kronisk sjukdom vid Medical Management Centrum (MMC), Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet.

Dagen riktar sig till alla engagerade patienter, anhöriga, forskare, vårdpersonal och andra som arbetar för att stärka samskapande för att uppnå bättre vård och hälsa.

Varmt välkommen till en dag fylld av intressanta samtal.

Program

Moderator för dagen är Cristin Lind, öppen erfaren närstående och facilitator för samskapande.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt