Intern kurs och fortbildning Säkerhetskurs - hantering av flytande kväve

2022-03-02 9:00 Add to iCal
Campus Solna Seminarierummet D1012, Biomedicum

Biomedicums kvävesäkerhetskurs erbjuds den 2 mars 2022. Kursen är obligatorisk endast för dem som behöver tillträde till kryorummen på plan 2.

Datum: Onsdag 2 mars 

Tid: 9.00

Kurslängd: Ungefär 3 timmar

Plats: Seminarierummet D1012, Biomedicum

Antal deltagare är begränsad på grund av kursens karaktär. Deltagare förväntas bära s.k. munskydd. Munskydd erbjuds på plats av kursledningen.

Vänligen registrera dig här

Observera att anmälan är bindande

 

Kontakt

Katrin Pütsep Forskare