Intern kurs och fortbildning Säkerhetskurs avseende flytande kväve - Biomedicum

2023-03-13 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Seminarierum Ragnar Granit (A0325), plan 3 Biomedicum

Biomedicums kvävesäkerhetskurs erbjuds måndagen den 13 mars 2023 med start kl. 09:00 i Biomedicum. Kursen tar ca 3 timmar.

Kursen är obligatorisk endast för dem som behöver tillträde till kryorummen på plan 2.

Antal deltagare är begränsad på grund av kursens karaktär.

Vid frågor, kontakta

Kontakt