Intern kurs och fortbildning Rollhantering och balans - hur hanterar vi utmaningarna inom akademin?

2019-12-06 8:30 - 16:30 Add to iCal
Radisson Blu Airport Terminal Hotel, Arlanda Airport

Att anta akademiskt ledarskap är utmanande, inte minst som vårdvetare i en biomedicinskt präglad kontext, som junior och som kvinna i en alltjämt manligt präglad värld. Här behövs verktyg för att stå upp för sitt perspektiv, hantera känslor och strategier för att agera. Reflektioner om balans mellan ordinarie arbetsbörda och det ökade ansvar som kommer med nya uppdrag och roller behövs också.

Föreläsare: Bill Lucas

Ämnen:
- The habits of an improver. Thinking about learning for improvement in health care: Me as a learner, my strengths, areas to work on and brand.

- Generating research with real impact.

- Resilience, what it is and how to build it in individuals, teams and organisations

 

Ledarskapsutbildningen del 4.