Intern kurs och fortbildning Riskbedömningar i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

2021-10-19 8:30 - 12:00 Add to iCal

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud/studerandeskyddsombud, ledamöter i arbetsmiljögrupper och KI:s arbetsmiljönämnd samt HR-medarbetare.

OBS! Förkrav att tidigare ha deltagit i någon typ av grundläggande arbetsmiljöutbildning. 

Innehåll

Riskbedömningar: viktiga begrepp och definitioner, riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation, UMTO-perspektivet (riskkällor förknippade med Uppgiften samt Mänskliga, Tekniska och Organisatoriska faktorer).

Utbildningen har en praktisk inriktning med flera övningar anpassade för KI:s verksamheter.