Intern kurs och fortbildning Riskbedömningar i SAM - teori & praktik

2022-11-09 8:30 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Online
Arbetsmöte

En fördjupande halvdag för dig som tidigare deltagit i Modul 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete eller Grundläggande arbetsmiljöutbildning (2,5 dag).

Syfte

Förmedla fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ur innehållet

Riskbedömningar – viktiga begrepp och definitioner, riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation, UMTO-perspektivet (riskkällor förknippade med Uppgiften samt Mänskliga, Tekniska och Organisatoriska faktorer). Teori varvas med praktiska övningar.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud/studerandeskyddsombud, ledamöter i arbetsmiljögrupper och KI:s arbetsmiljönämnd samt HR-medarbetare. OBS. Förkrav att tidigare ha deltagit i någon typ av grundläggande arbetsmiljöutbildning.
 

Anmälan

Utbildningen hålls i Teams

Kontakt