Konferenser och symposier Research Summit UCL Cities Partnerships Programme Stockholm - 'Climate Change and Health in the City'.  

2021-06-15 11:00 - 13:30 Add to iCal
Online Zoom-länk

Stockholm trio och University College London (UCL) bjuder in till ett första gemensamt event, ”

UCL och universiteten i Stockholm trio (Karolinska Institutet (KI), KTH Royal Institute of Technology (KTH) och Stockholm Universitet (SU))  har ett flerårigt samarbetat inom forskning, utbildning och innovation. Genom detta event som hålls den 15 juni 2021, kommer de fyra lärosätena tillsammans med City of London, Stockholm Stad och Region dels lansera the Cities Partnership Programme och samtidigt presentera information om Horizon Europe.

Förutom en översiktsgenomgång av det nya ramprogrammet Horisont Europa kommer även flera forskare som har beviljats EU-anslag delta i paneler för att diskutera och ge tips på hur man lyckas med en EU-ansökan.

Målet med eventet är att visa på samarbetsmöjligheter med fler aktörer som Stockholm Stad, Region Stockholm och företag.

Anmälan sker till vpi.global@ucl.ac.uk, eller gå till  Zoom och registrera direkt där.

Kontakt

Lotta Lundqvist Internationell koordinator