Föreläsningar och seminarier Rekonstruktion av en mjuk benmärgsorgandie för föryngring av hematopoetiska stamceller

2023-12-08 14:00 Add to iCal
Campus Solna Peter Richard Seminar Room, 3rd floor at Biomedicum

Talare: Rui Yue´s

Beskrivning 
Hematopoetiska stamcellers (HSC) självförnyelse och åldrande regleras i hög grad av parakrina faktorer från benmärgsnischen. Huruvida föryngring av HSC kan uppnås genom att skapa en benmärgsnisch ex vivo är dock fortfarande okänt. Rui Yues laboratorium har nyligen visat att matrisens styvhet finjusterar uttrycket av HSC-nischfaktorer hos benmärgsstromaceller (BMSC). Ökad styvhet aktiverar Yap/Taz-signalering för att främja BMSC-expansion vid 2D-odling, vilket till stor del reverseras av 3D-odling i mjuka gelatinmetakrylat-hydrogeler. Framför allt främjar 3D-samodling med BMSC HSC-underhåll och lymfopoiesis, vänder åldrande kännetecken för HSC och återställer deras långsiktiga kapacitet för återskapande av flera linjer. Deras studie belyser BMSC:s biomekaniska reglering av HSC-nischen, vilket kan utnyttjas för att konstruera en mjuk benmärgsorganoid för HSC-föryngring.

Värd
Thomas Perlmann och Qiaolin Deng

Kontakt

Aline Lantz Annan Grund
+46852486233