Intern kurs och fortbildning Readspeaker - gör ditt innehåll i Canvas mer tillgängligt

2023-03-01 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online Zoom

Du får en en visning och genomgång av Readspeaker i Canvas och hur verktyget kan göra ditt textinnehåll mer tillgängligt för studenter.

Karolinska Institutet ska vara ett tillgängligt och inkluderande universitet. Vid det här tillfället får du en genomgång av ReadSpeaker i Canvas, som kan göra ditt textinnehåll tillgängligt för studenter med nedsatt syn, eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Readspeaker kan läsa upp text, göra en ljudfil eller översätta till annat språk.

Registrering

Registrera dig till webbinariet.

Bild på bokstäver i olika färger
Foto: Creative commons.

Kontakt

Carina Bois IKT-pedagog
08-524 841 40