Föreläsningar och seminarier PUF-V Seminarium: Att skriva en bra kappa

2020-09-07 14:00 - 16:30 Add to iCal
Annan Zoom

Hur ska jag planera för och genomföra kappaskrivandet? Vilka är fallgroparna i kappaskrivandet? Hur ska jag tänka för att få med det i avhandlingskappan som betygsnämnden eller opponenten använder för sin bedömning? Ta del av några nydisputerades erfarenheter och bästa tips!

Erfarna handledare/opponenter/betygsnämndsledamöter och nydisputerade förmedlar vad de anser vara av betydelse i en avhandlingskappa.

Anmälan till seminariet görs till puf-v@ki.se senast den 3 september. Zoom länken skickas efter anmälan.

Välkommen!