Föreläsningar och seminarier Psykoterapeutiskt första-hjälpen stöd till flyktingar och andra som påverkas av kriget i Ukraina

2022-03-24 17:00 - 18:30 Add to iCal
Online

Kompetenscentrum för Psykoterapi bjuder in till en föreläsning för psykologer, psykoterapeuter och all annan vårdpersonal som kommer i kontakt med flyktingar, närstående till flyktingar eller andra som upplever stor oro på grund av kriget i Ukraina.

Trots att vi dagligen arbetar psykoterapeutiskt med människor som befinner sig i kris så är kriget i Ukraina en ny utmaning för oss inom vården. Hur ska vi bäst bemöta vuxna och barn som traumatiserats, och hur kan vi bäst stötta oss själva? Psykologer, forskare och experter på behandling av trauma hos både barn och vuxna håller en föreläsning som ger råd och stöd till hur vi bäst ger första-hjälpen samt behandling på längre sikt i mötet med de som påverkas av kriget. Transkulturella aspekter på trauma belyses. Det finns även tid för egna frågor!

Fritt för alla intresserade att delta!
Sprid gärna ordet vidare!

Föreläsningen kommer att spelas in: https://ki.instructure.com/.../pages/hur-hjalper-vi-bast

Datum: torsdag 24 mars
Tid: 17.00-18.30
Plats: Zoom.
Anmäl dig här: https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_kZqoNLheTje-FQyah4RO3A
Föreläsare: Shervin Shahnavaz, Anna Lindström, Josefin Ahlqvist och Johan Lundin, Leg psykologer, Kompetenscentrum för psykoterapi.