Annan Promotionshögtid

2022-04-29 Add to iCal
Annan

Karolinska Institutets doktorspromotion i Stockholm Stadshus för nya doktorer som disputerat under hösten 2020, nya hedersdoktorer samt speciellt inbjudna gäster. Ceremonin startar kl. 17.00 och efterföljs av en bankett.

Kontakt

Ylva Blomberg

Ceremonimästare