Annan Promotionshögtid

2022-04-29 Add to iCal
Annan

Karolinska Institutets doktorspromotion i Stockholm Stadshus för nya doktorer som disputerat under hösten 2020, nya hedersdoktorer samt speciellt inbjudna gäster. Ceremonin startar kl. 17.00 och efterföljs av en bankett.

Kontakt

Ylva Blomberg

Ceremonimästare
Akademiska ceremonier