Föreläsningar och seminarier Precisionsmedicin – vi tar fram ny kunskap samtidigt som vi ger vård

2023-09-13 12:00 - 16:30 Add to iCal
Campus Solna Sune Bergströms Aula, J3:07, Solnavägen 30 i Solna
bild på tre miljöer
Foto: Danish Saroee, Carin Tellström, Sanne Jonsson.

Välkommen till en eftermiddag med presentationer av och med verksamheter som idag arbetar med precisionsmedicinska arbetssätt.
Plats: Sune Bergströms Aula, J3:07, Solnavägen 30 i Solna
Livestreaming: Seminariet kommer att livestreamas till hörsal i Huddinge, C1:87. Ingen föranmälan, kom och lyssna på de presentationer du är mest intresserad av.

Program

Moderator: Petter Höglund, professor Immunologi, funktionsprefekt Medicinsk Diagnostik Karolinska 

12.00 Välkommen och introduktion

Björn Zoëga – Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Martling – Dekan, professor KI, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset.

12.20 Diagnostikens betydelse för effektiv behandling och uppföljning

• Avancerad AI-programvara i kliniskt bruk

Diagnos via imaging med Nordens första MR7T i drift, immunologi och genomik som grund, nya målinriktade behandlingar etc – en presentation om hur samarbete över gränser, hand i hand med forskning, driver utvecklingen.

Mathias Axelsson – Funktionschef Medicinsk Diagnostik Karolinska

Center för Imageing Research, CIR

Ett center för både grundforskning och patientnära forskning med fokus på utveckling av nya diagnostik- och behandlingsmetoder baserade på avbildningsteknik.

Daniel Lundqvist – Föreståndare CIR

Ökad kapacitet för genomikanalyser

Nya sekvenseringsinstrument kommer att öka kapaciteten för genomikanalyser inom Region Stockholm.

Valtteri Wirta – Chef Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK)

13.00 Case presentationer inom precisionsmedicin

13.05 Immunologi

Immunsystemet har utvecklats för att möta mikroorganismernas variationsrikedom och hanterar med stor precision infektioner av olika slag. Immunförsvarets inneboende förmåga att skilja ut små förändringar i omgivningen innebär stora möjligheter för precisionsmedicinsk diagnostik och behandling, exempelvis avseende immunbrister och autoimmunitet.

Peter Bergman – professor, överläkare, klinisk immunologi och infektionsmedicin
Fredrik Piehl – professor, överläkare, neurologi.

13.30 Mikrobiologi och infektion

Nya möjligheter till precisionsmedicin inom mikrobiologi och infektion har blivit tillgängliga genom next-generation sequencing (NGS) inom ramen för GMCK. Ett viktigt exempel är metagenomik som tillåter förutsättningslös identifiering av patogener direkt i patientprov.

Jan Albert – Överläkare Klinisk mikrobiologi och professor KI

13.55 PAUS

14.15 Monogen diabetes

Ny diagnostik på Karolinska och ett nytt multidisciplinärt arbetssätt i regionen.

David Nathanson – Överläkare, docent, verksamhetschef ME Endokrinologi
Sophia Rössner – Bitr överläkare, sektionschef Diabetes och metabolism

14.50 Lungcancer

Exempel på multimodal diagnostik och behandling inom precisionsmedicin

Janne Lehtiö – Scientific Director SciLifeLab, professor KI
Simon Ekman – Överläkare, professor KI

15.15 ALB – ett precisionsmedicinskt barnsjukhus

Process och status för transformationen

Förändring som integreras i den ordinarie verksamheten

Eva Weidenhielm Broström – Överläkare, tf verksamhetschef Centrum för Kliniska barnstudier
Sofia Ygberg – biträdande överläkare Barnneurologi

Barnreumatologi

AnnaCarin Horne – Överläkare, Barnreumatologi
Karin Palmblad – Överläkare, sektionschef Barnreumatologi

Status: Barncancerprojekt

Pernilla Grillner – Överläkare, tf verksamhetschef ME Högspecialiserad barnmedicin 1

16.00 Precisionsmedicin som en del av sjukvårdens vardag

Utmaningar och möjligheter med de gränsöverskridande arbetssätten.

Anna Wedell – Överläkare, professor KI, föreståndare PMCK

16.20 Avrundning och sammanfattning av dagen

16.30 Seminariet avslutas