Föreläsningar och seminarier Pre-kappaseminarium: Shaofan Chen

2020-08-24 12:30 - 14:00 Add to iCal
via Zoom

Välkommen till Shaofan Chens pre-kappa seminarium (inför kommande disputation) måndagen den 24 augusti 2020.

För att delta vid seminariet via Zoom, kontakta Shaofan Chen.

Titel

"Will diabetes care move closer to rural patients in rural China? Assessing the impact of an educational intervention for type 2 diabetes among patients and health care professionals in rural China"

Föreläsare

Shaofan Chen, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Bo Burström, Karolinska Institutet, institutionen för globa folkhälsa

Kontakt

Shaofan Chen