Föreläsningar och seminarier Post doc seminarium: Sofia Strömbergsson

2019-09-23 16:00 - 17:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Välkommen till forskningsseminarium vid Enheten för logopedi

Biträdande lektor, leg logoped Sofia Strömbergsson,
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Måndagen den 23 september, kl. 16:00-17:30

Titel
"Att fatta när man inte har förstått. Färska fynd från projektet Funktionella konsekvenser av avvikelser i barnsammanhängande tal".

Abstract
Inom projektet Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande tal undersöker vi kopplingar mellan olika typer av talavvikelser hos barn med talstörning, och vilka konsekvenser dessa får när de förekommer i talad kommunikation. Enkelt uttryckt är projektets kärnfråga: ”Vilka talavvikelser är värst?”. Detta har vi å ena sidan undersökt med hjälp av korpusbaserade metoder, där vi simulerat vanligt förekommande talavvikelsemönster, och studerat vilka språkliga effekter de får. Å andra sidan har vi undersökt frågan genom att studera hur lyssnare reagerar när de lyssnar på ljudinspelningar av barn med talstörning. Vi har använt en panelsvarsmetod för att undersöka om vissa typer av talavvikelser i högre grad än andra leder till minskad förståelighet, och om vissa typer av talavvikelser i högre grad än andra leder till minskad acceptabilitet. Eftersom dessa aspekter inte bara påverkas av hur talet låter, utan också av egenskaper hos den som lyssnar, har vi inkluderat lyssnare ur olika grupper: logopeder, andra vuxna, samt 6-10-åriga barn. Jag kommer att presentera projektets resultat hittills, samt diskutera vilken betydelse dessa kan ha i klinisk praktik och för logopedisk forskning.

Kontakt

Anna Peterson Administratör