Föreläsningar och seminarier Post doc seminarium: Anna Eva Hallin

2021-02-23 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online Via Zoom

"Att utveckla logopeders bedömningsinstrument"

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/63137037680


Post doc Anna Eva Hallin
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Abstract

Mina huvudforskningsprojekt i min postdoktortjänst vid Enheten för logopedi, Karolinska Institutet, syftar till att bidra till vidareutvecklingen av svenska logopeders bedömningar av språk och kommunikation hos barn och ungdomar.

I projektet EXPLORE-SA (Expository language and oral retelling in Swedish Adolescents) har jag skapat tre standardiserade eliciteringsuppgifter, och samlat in systematiska språkliga stickprov från ungdomar i årskurs 4-9 med och utan språkstörning, ADHD och dyslexi (pågående projekt) (se Hallin, Broberg, Jimenez Gonzalez, 2019; Bergman & Hallin, 2021; Hällström, Myr & Hallin, 2021).

I projektet ASAP-SLP (Assessing the assessment practices of Swedish SLPs, tillsammans med Petri Partanen, Mittuniversitetet/University College London) har 584 svenska logopeder som arbetar med barn och ungdomar svarat på en enkät där de beskrivit verktyg de använder i bedömning av tal- språk och kommunikation och redogjort för både utmaningar och aspekter som underlättar utredningsarbetet. Tanken är att information från denna undersökning ska ligga till grund för fortsatta projekt för att stötta och utveckla av svenska logopeders bedömningar av språk och kommunikation.

I denna presentation kommer jag ge en kort uppdatering om hur arbetet med EXPLORE-SA fortskrider, samt presentera och diskutera de första resultaten från projektet ASAP-SLP (Hallin & Partanen, 2021).

Referenser

Hallin, AE., Broberg, M, Jimenez Gonzalez, P. (2019). Favorite game or sport task in Swedish: oral and written performance in school-age children with and without developmental language disorder. Poster presentation. The 40th annual Symposium on Research in Child Language Disorders. Madison, WI.

Hallin, AE. & Partanen, P. (2021) A national survey of child speech and language assessment in Sweden: Satisfaction, challenges, and future directions. Manuscript in preparation.

Hällström, E., Myr, J. & Hallin, AE. (2021) Narrative retells in Swedish school-age children – a clinical pilot study. Under review for publication in Logopedics Phoniatrics Vocology.

Bergman, A. & Hallin, AE. (2020). The effect of picture support on narrative retells in Swedish adolescents with ADHD. Clinical Linguistics and Phonetics, 1-16. Doi:10.1080/02699206.2020.1825816.

Kontakt

Anna Peterson Administratör