Föreläsningar och seminarier Post doc seminarium: Anders Sand

2021-04-20 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online Via Zoom

En meta-analytisk utvärdering av logopedisk behandling för individer födda med gomspalt

Deltagande via Zoom https://ki-se.zoom.us/j/65836192595


Post doc Anders Sand

Påläsare: Docent Per Östberg
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Abstract

Även efter operation av en medfödd läpp-, käk-, eller gomspalt, så har vid 5 års ålder ungefär hälften av barnen kvar talavvikelser och rekommenderas då logopedisk behandling. Tyvärr så är det vetenskapliga stödet för nyttan med den logopediska behandlingen fortfarande otydligt. I en meta-analys utförd år 2013, drog författarna slutsatsen att interventionen inte hade vetenskapligt stöd. Denna slutsats baserades till stor del på osäkerheten som kom av olikheterna i primärstudierna, inte minst gällande studiernas utfallsmått och analytiska ansatser.

I mitt post doc projekt så var målet att utföra en ny systematisk granskning och meta-analys av den publicerade litteraturen. Vi försökte utvärdera behandlingsutfallet på talproduktion, språknivå, förstålighet och kommunikativ delaktighet. Vår ansats var något skild från den tidigare meta-analysen: I stället för att väga ihop abstrakta effektstyrkemått, som mätts på ganska olika sätt, så sökte vi data på individnivå. Från nitton olika studier fann vi individdata för 343 deltagare. För var och en av dem, så försökte vi göra en bedömning om ifall behandlingsinsatsen ledde till en kliniskt relevant förbättring för individen, samt om utfallsmåttet efter behandlingen var på en bra nivå (en nivå jämförbar med deras jämnåriga).

Genom denna ansats (och en random-effects meta-analys) så anser vi oss ha visat på att det finns tydligt stöd i litteraturen för att många individer gynnas till en kliniskt relevant grad av interventionen. Men det finns också stor spridning i behandlingsutfall utifrån individens prognostiska faktorer och hur behandlingen har implementerats (något vi försökte estimera genom mixed-effects logistiska regressioner och meta-regressioner).

På seminariet kommer jag att presentera projektet och resultatet. Jag tror att den övergripande analytiska ansatsen som vi har använt – att utvärdera behandlingsresultat utifrån klinisk relevans på individnivå – kan leda till intressanta diskussioner.

Kontakt

Anna Peterson Administratör