Föreläsningar och seminarier Post doc seminarium: Anders Sand

2020-06-19 Add to iCal
Annan Via länk

Inspelat metodseminarium: "Vad är en kliniskt relevant behandlingseffekt?"

Anders Sand

Biträdande lektor

Seminariet kommer att finnas tillgängligt via länk från onsdag 1 april - tillsvidare. Vad är en kliniskt relevant behandlingseffekt?

PowerPoint - Hur bör behandlingar utvärderas?

Abstract: Ifall en behandling kan rekommenderas eller inte kan inte baseras på statistisk signifikans. Huruvida behandlingseffekten är kliniskt relevant är vad som spelar roll. Problemet är att veta vad som är en kliniskt relevant effekt.

På seminariet diskuterar vi fyra olika sätt att angripa frågan:

  1.  patient-definierade relevanta effekter,
  2. post-värden på referensnivå,
  3. kliniker-definierade relevanta effekter och
  4. ”reliabla förändringar” baserat på instrumentets mätfel.

Vi går igenom en Excelfil som kan användas för att praktiskt applicera detta i er nästa behandlingsstudie.

Kontakt

Anna Peterson Administratör