Föreläsningar och seminarier Post doc seminarium: Anders Sand

2019-12-03 16:00 - 17:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A

Postdoc Fil. d. Anders Sand från Enheten för logopedi

Metodseminarium: En introduktion till Bayesiansk statistik: koncept och termer

På förra seminariet hävdade jag att vi inte ska bry oss om p-värden. Men hur ska vi då utvärdera data? Ofta kan Bayesianska ansatser vara lämpliga. På detta seminarium introducerar jag ”Bayesian basics” på konceptuell nivå. Mer specifikt så går jag igenom hur vi kan utvärdera vilken hypotes som får mest evidens av en studie (och därmed likelihood och Bayesfaktorn) samt hur den information vi har innan vi genomför en studie (prior) borde påverka våra estimat från studien (credible interval för posterior).

För uppkoppling via videolänk kontakta Karin Söderholm.

Kontakt

Anna Peterson Administratör